habitatge a sitges

unions

habitatge a sitges
La propietat ens proposa el repte d' unir dos habitatges unifamiliars separats per una paret mitgera. La nova escala serà l’ element vertebrador de la casa resultant. Una escala de línies simples, revestida amb Neolith blanc i amb una il·luminació encastada a la paret que recorre les tres plantes. S’ opta per reduir el nombre d’ estances generant espais mes amplis i flexibles i el paviment serà essencial per unificar aquells espais que abans havien estat concebuts per estar separats. Un únic paviment per planta i un únic color en paraments verticals per homogeneïtzar l’ espai. Un interior marcat per la il·luminació natural i la fluïdesa de circulacions amb un accentuat disseny contemporani.
unions unions unions unions unions unions unions unions unions